Želinský, Pekárková, Kramár: Edícia Lentikular, viacrozmerná poézia
–Slovensko