Eva Luka: Nežne temný svet s japonským nádychom
–SlovenskoCelým menom Eva Lukáčová sa narodila v roku 1965 v Trnave a vyštudovala odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo (angličtina, japončina). V štúdiu japonského jazyka a literatúry pokračovala na univerzite v Sappore a na univerzite v Ósake. Venuje sa tlmočeniu a prekladaniu z japončiny (Kóbó Abe, Mači Tawara, Banana Jošimoto, Džiró Nitta). Publikovať začala v literárnych časopisoch Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, RAK a v zborníkoch Druhý dych, Kruh a Hlbokozelená žena. Za poetickú tvorbu získala viacero ocenení v literárnych súťažiach. V roku 1999 sa stala laureátkou prestížnej literárnej súťaže RUBATO.  Od roku 2005 píše knihy pod menom Eva Luka. Debutovala básnickou zbierkou Divosestra (1999), nasledovali zbierky Diabloň (2005), Havranjel (2018) a Jazver (2019). Poetkina tvorba má senzuálny, hlboko psychologický charakter s archetypálnym pozadím. Osobitným spôsobom temazituje otázku ženstva, ktorú zobrazuje v dvojoptike univerzálnej až mytologickej rodovej roli  a v konkrétnej každodennej skúsenosti a biologickom rozmere.  Okrem poézie píše aj literatúru pre deti — Pani Kurčaťová 1 (2018) a detskou poéziou — Jemňacinky/Brutálničky (2021).