Michal Habaj: Spevy
–SlovenskoRočník 1974, vyštudoval odbor Slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dizertačnú prácu obhájil v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde je v súčasnosti zamestnaný ako vedecký pracovník. Zaoberá sa výskumom slovenskej poézie a prózy medzivojnového obdobia v kontexte modernizmu a avantgárd. Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2003), Michal Habaj (2012, 2. vyd. 2018) a Caput Mortuum (2015, 2. vyd. 2017). Posledné dve zbierky získali ocenenie Kniha roka v ankete denníka Pravda, zbierka Caput Mortuum tiež Prémiu Literárneho fondu v kategórii poézia. Reedícia prvých štyroch zbierok vyšla v súbornom vydaní pod názvom Spevy kyborgove (2020). Pod gynonymom Anna Snegina publikoval zbierky poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009). Je jedným zo spoluautorov experimentálneho básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Je tiež spoluautorom básnickej knihy The European Constitution in Verse (2009).