Nóra Ružičková: Moderná slovenská lyrika
–SlovenskoNarodila sa v roku 1977 v Bratislave a okrem literatúry je aktívna aj v oblasti vizuálneho umenia. Vyštudovala maľbu a grafiku na VŠVU a vyučuje odborné výtvarné predmety na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Pri tvorbe využíva rôzne médiá a formy vyjadrenia (text, video, fotografia, zvuková inštalácia, a pod.)  a skúma vzťahy obrazu a textu. Je autorkou ôsmich básnických zbierok: Mikronauti (1998), Osnova a útok (2000), Beztvárie (2004), Parcelácia vzduchu (2007), Pobrežný výskum (2009), Práce & Intimita (2012), ← a b c → (v spoluautorstve s Mariannou Mlynárčikovou, 2018). Vo svojej najnovšej básnickej zbierke Súčasnosti (2021) sa zaujíma, čo básnické sa môže udiať s textom z pôvodne neumeleckého prostredia. Do zbierky naaranžovala publicistické texty z rôznych období, ktorých témou je čas a najmä prítomnosť. Autorkine básnické zbierky poznačuje vnútorný paradox potreby hovoriť, odhaľovať vnútro subjektu, tvorivo sa sprítomňovať v texte, a zároveň úzkosť z prezradenia či strach zo vznikajúcej zraniteľnosti. “Ružičkovej básne predstavujú záznamy rozrušeného vnútra, ktoré sa na hrane možností a úprimnosti v neustálom nepokoji potýka s bolestnými životnými skúsenosťami.” Jaroslav Šrank