Nicol Hochholczerová: Lolita, či Pygmalion?
–Slovensko



Narodila sa v roku 1999 v Rimavskej Sobote, študuje na katedre grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Ocenenia za prozaickú tvorbu získala v literárnych súťažiach Poviedka, Medziriadky, Literárny Kežmarok, Kukučínova Revúca a za knižnú ilustráciu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Novela Táto izba sa nedá zjesť (2021) je jej knižným debutom. Kniha je vyjadrením autorkinej vlastnej skúsenosti na kontroverznú a drásavú tému zneužívania. “Táto kniha sa dá zhltnúť, ale jej obsah v nás ešte dlho, veľmi dlho zostane nestrávený kvasiť.” Ivana Gibová.