Roth číta Štrpku
–SlovenskoZ diela jedného z našich najvýznamnejších básníkov Ivana Štrpku bude čítať člen Činohry SND, vynikajúci herec Robert Roth. Ivan Štrpka vstupuje do slovenskej poézie v čase jej celkového kvalitatívneho rozmachu, keď vznikajú a pôsobia v rámci nej rozličné individuálne i skupinové iniciatívy, ako spoluzakladateľ a člen formujúcej sa básnickej skupiny Osamelí bežci (spoločne s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom). Jeho tvorivé začiatky sú úzko spojené s úsilím o prezentáciu programu skupiny a jej básnických, filozofických a etických stanovísk, ktoré prezentuje i vo svojej debutovej zbierke Krátke detstvo kopijníkov, ktorá je záznamom dospievania, záznamom vzopretia sa mladej duše proti prijatiu človeku nedôstojnej spoločenskej zmluvy. Od tejto debutovej zbierky vyšlo Ivanovi Štrpkovi množstvo básnických zbierok, napríklad Bebé: Jedna kríza (2001), Krásny nahý svet (1990), Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad (2010), Modrý vrch (1988), Fragment (rytierskeho) lesa (2016), Kam plášť, tam vietor (2018), Medzihry. Bábky kratšie o hlavu (2019, rukopis z roku 1995), z  ktorých je najnovšia Hermovská chôdza (2022) z vydvateľstva Modrý Peter. Pre Ivana Štrpku je poézia významovo viacvrstvovým, polyfónnym zaznamenávaním plynutia, prostredníctvom ktorého spoznáva svet, vyjadruje sa o svojom bytí v ňom, o existencii s druhými ľuďmi. Jeho poetický diskurz odzrkadľuje, ako tento zložitý, viacsmerný proces pôsobí, ako naň on sám nazerá, uchopuje ho, ako o ňom uvažuje a premieta do textúry básne. “Nový čas si vyžaduje novú poéziu, ostré, nekompromisné videnie vecí, nijaké zásterky z voňavých lupeňov. Štrpkova poézia beží ako film, pestuje kult pohybu, rýchleho striedania obrazov. Využíva prestrih, detail, príbeh…”  Štefan Moravčík