Rudolf Jurolek: Solitér spirituálnej lyriky
–SlovenskoNarodil sa v roku 1956 v Zákamennom. Absolvoval Vysokú školu technickú v Košiciach a doplnkové pedagogické štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Po vysokoškolskom štúdiu sa zamestnal v Námestove najprv ako technológ a neskôr ako učiteľ na tamojšom gymnáziu. Ako novinár a redaktor pracoval pre noviny Orava v Dolnom Kubíne, potom sa stal vydavateľom novín Biela Orava v roku 1991. O rok neskôr založil Malé vydavateľstvo poézie, premenované na Solitudo. V roku 1987 debutoval básnickou zbierkou Posunok. Nasledovali zbierky Dobrovoľná samota (1994), Hierografia (1999), Život je možný (2006), Smrekový les (2009), Poľné vety (2013). Jeho najnovšou knihou je próza Pán Ó (2017), predstavujúca mysteriózny príbeh päťdesiatnika, ktorý po tom, čo ho opustí žena, hľadá cestu k znovunájdeniu vlastnej integrity. Východiskom básnickej tvorby Rudolfa Juroleka je skoncentrovaná reflexia a vyvrcholením intímna emotívna erupcia ústiaca do katarzie, alebo do neriešiteľnej situácie. Sám básnik sa považuje za predstaviteľa prírodnej poézie.